Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Problematika překladu substantivních kompozit z němčiny do češtiny na příkladu populárně-naučného textu
Název práce v češtině: Problematika překladu substantivních kompozit z němčiny do češtiny na příkladu populárně-naučného textu
Název v anglickém jazyce: The Issues of Translation of Substantive Compound Words from German into Czech Language on the Example of Popular-educational Text
Klíčová slova: Překlad, kompozitum, slovotvorba
Klíčová slova anglicky: Translation, Compound Word, Word Formation
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program SHV - Modul jazyků a literatury (24-KO)
Vedoucí / školitel: Mgr. Iva Michňová
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 03.12.2012
Datum zadání: 14.03.2013
Datum potvrzení stud. oddělením: 14.03.2013
Datum odevzdání elektronické podoby:14.05.2014
Datum proběhlé obhajoby: 18.06.2014
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (YAK47005)
Oponenti: Mgr. Marie Novotná, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK