Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Diagnostika syfilis
Název práce v češtině: Diagnostika syfilis
Název v anglickém jazyce: Diagnostics of syphilis
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biologických a lékařských věd (16-16150)
Vedoucí / školitel: MUDr. Pavla Paterová
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 30.11.2012
Datum zadání: 30.11.2012
Datum a čas obhajoby: 04.06.2014 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:14.04.2014
Datum proběhlé obhajoby: 04.06.2014
Oponenti: RNDr. Marcela Drahošová
 
 
 
Zásady pro vypracování
Rešerše literárních pramenů:
charakteristika původce onemocnění,
historie, epidemiologie (zdroj nákazy, cesty přenosu, vnímavý jedinec, profesionální nákazy),
současná epidemiologická situace v světě, v ČR,
diagnostika přímá, nepřímá, vývoj diagnostiky.
Seznam odborné literatury
Votava a kol. Lékařská mikrobiologie speciální, Neptun 2003
Votava a kol. Lékařská mikrobiologie vyšetřovací metody, Neptun 2010
Dokumenty NRL dostupné z www.szu.cz, Epidat
Dokumenty WHO dostupné z www.who.cz
Předběžná náplň práce
Rešerše literárních pramenů, praktické seznámení se s diagnostikou syfilis.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Search literary sources on the topic of syphilis and its diagnostics, practical familiarity with diagnostic.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK