Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Zaniklé sakrální stavby královského města Znojma a blízkého okolí
Název práce v češtině: Zaniklé sakrální stavby královského města Znojma a blízkého okolí
Název v anglickém jazyce: Ruined sacred buildings of royal town Znojmo and the nearest surroundings
Klíčová slova: zaniklé, kostely, kaple, synagogy, Znojmo
Klíčová slova anglicky: ruined, Churches, Chapels, Synagogues, Znojmo
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra dějin a didaktiky dějepisu (41-KDDD)
Vedoucí / školitel: Mgr. Dušan Foltýn
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 29.11.2012
Datum zadání: 29.11.2012
Datum a čas obhajoby: 07.09.2015 08:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1
Datum odevzdání elektronické podoby:25.07.2015
Datum proběhlé obhajoby: 07.09.2015
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: PhDr. Hana Havlůjová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Na základě rešerší literatury autor vytvoří přehled zaniklých sakrálních objektů ve Znojmě. K jednotlivým objektům dohledá detailnější informace z archivních pramenů, zpráv o archeologických výzkumech a z dalších relevantních zdrojů.
Seznam odborné literatury
Jan BUKOVSKÝ, Loretánské kaple v Čechách a na Moravě. Praha 2000
Oldřich ČUČKA, Dějiny královského města Znojma a znojemského kraje od nejstarších dob do sedmdesátých let 19.století. Brno 1998
Lubomír Emil HAVLÍK, Znojmo, z minulosti města a jeho památek. Brno 1956
Lubomír Emil HAVLÍK, Dějiny královského města Znojma. Brno 1994
Anton HÜBNER, Denkwürdigkeiten der königl. Stadt Znaim. Znaim 1869
Bohuslav KLÍMA, Objev prvního velkomoravského kostela na hradišti sv. Hypolita ve Znojmě. In: SPPFMU, č. 18, Brno 2001
Anton VRBKA, Gedenkbuch der Stadt Znaim. Nikolsburg 1927
Předběžná náplň práce
Historické shrnutí všech zaniklých sakrálních stavbách na území královského města Znojma.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Historical summary of all ruined sacral buildings in the territory of the royal town Znojmo.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK