Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Interference gramatických pádů při produkci českých slov
Název práce v češtině: Interference gramatických pádů při produkci českých slov
Název v anglickém jazyce: Grammatical case interference in Czech spoken word production
Klíčová slova: produkce řeči, gramatické pády, morfologické kódování, čeština
Klíčová slova anglicky: speech production, grammatical case, morphological encoding, Czech
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Program SHV - Společenskovědní modul (24-SM)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Filip Smolík, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 29.11.2012
Datum zadání: 29.11.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 29.11.2012
Datum odevzdání elektronické podoby:15.05.2013
Datum proběhlé obhajoby: 12.06.2013
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (YAK47005)
Oponenti: doc. PhDr. Gabriela Seidlová Málková, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK