Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Příčinná souvislost v medicínskoprávních sporech a Koncept ,,ztráty naděje,,
Název práce v češtině: Příčinná souvislost v medicínskoprávních sporech a Koncept ,,ztráty naděje,,
Název v anglickém jazyce: Casual link in medical disputes and ,,loss of chance,, concept
Klíčová slova: příčinná souvislost, důkazní břemeno, ztráta naděje
Klíčová slova anglicky: casual link, burden of proof, loss of chance
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra občanského práva (22-KOP)
Vedoucí / školitel: doc. JUDr. Petr Šustek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 27.11.2012
Datum zadání: 27.11.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 20.01.2015
Datum a čas obhajoby: 20.01.2015 12:00
Místo konání obhajoby: Obhajoba se uskuteční v m. č. 139 PFUK
Datum odevzdání elektronické podoby:05.11.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:10.11.2014
Datum proběhlé obhajoby: 20.01.2015
Oponenti: doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Tato diplomová práce se zabývá problematikou odpovědnosti v oblasti poskytování zdravotní péče, konkrétně se věnuje příčinné souvislosti v medicínsko-právních sporech, jejím specifikům, úskalím jejího prokazování a možným cestám ulehčování důkazního břemene ve vztahu k příčinné souvislosti, mezi nimi zejména konceptu ztráty naděje.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This thesis deals with the responsibility associated with the provision of health care, specifically it deals with the problem of causal link in medical disputes, its peculiarities, its obstacles related to its proving and possible ways of burden-of-proof-easement in relation to causation, including in particular the loss of chance concept.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK