Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Foraminifery a jejich potenciál pro paleoekologickou a biostratigrafickou interpretaci
Název práce v češtině: Foraminifery a jejich potenciál pro paleoekologickou a biostratigrafickou interpretaci
Název v anglickém jazyce: Foraminifera like paleoecological and biostratigraphical markers
Klíčová slova: Foraminifera, paleoekologie, biostratigrafie, miocén
Klíčová slova anglicky: Foraminifera, paleoecology, biostratigraphy, Miocene
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav geologie a paleontologie (31-420)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Katarína Holcová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 16.11.2012
Datum zadání: 16.11.2012
Datum odevzdání elektronické podoby:19.05.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:20.05.2013
Datum proběhlé obhajoby: 05.06.2013
Oponenti: Mgr. Jitka Kopecká, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Kompilace základních poznatků o morfologii, systematice a možnostech paleoekologických a biostratigrafických interpretací u foraminifer.
Základní taxonomické, biostratigrafické a paleoekologické zhodnocení vybraného vzorku z miocénu karpatské předhlubně.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK