Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vliv repetitivní transkraniální magnetické stimulace mozečku na výkon v testu verbální fluence
Název práce v češtině: Vliv repetitivní transkraniální magnetické stimulace mozečku na výkon v testu
verbální fluence
Název v anglickém jazyce: The effect of cerebellar repetitive transcranial magnetic stimulation on the
verbal fluency task performance
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Klinika psychiatrie a lékařské psychologie 3. LF UK a NÚDZ (12-PCHI)
Vedoucí / školitel: MUDr. Miloslav Kopeček, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 24.04.2005
Datum zadání: 24.10.2005
Datum a čas obhajoby: 20.04.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:20.04.2006
Datum proběhlé obhajoby: 20.04.2006
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK