Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Právní postavení Federace židovských obcí v České republice
Název práce v češtině: Právní postavení Federace židovských obcí v České republice
Název v anglickém jazyce: The legal position of the Federation of Jewish Communities in the Czech Republic
Klíčová slova: církve a náboženské společnosti, judaismus, židovské obce
Klíčová slova anglicky: churches and religious communities, Judaism, jewish communities
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra právních dějin (22-KPD)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Jiří Rajmund Tretera
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 08.11.2012
Datum zadání: 08.11.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 18.09.2013
Datum a čas obhajoby: 15.05.2013 10:30
Místo konání obhajoby: 208
Datum odevzdání elektronické podoby:17.04.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:17.04.2013
Datum proběhlé obhajoby: 15.05.2013
Oponenti: doc. JUDr. ICLic. Záboj Horák, LL.M., Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK