Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Flexicurita a její projevy v českém pracovním právu
Název práce v češtině: Flexicurita a její projevy v českém pracovním právu
Název v anglickém jazyce: Flexicurity and its effects on the Czech labour law
Klíčová slova: Flexicurita, flexibilita, ochrana
Klíčová slova anglicky: Flexicurity, flexibility, security
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.11.2012
Datum zadání: 01.11.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 23.10.2013
Datum a čas obhajoby: 30.09.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:26.06.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:27.06.2013
Datum proběhlé obhajoby: 30.09.2013
Oponenti: doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK