Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Chemically modified Murine Polyomavirus-like particles and their interaction with Prostate-Specific Membrane Antigen (PSMA)
Název práce v češtině: Chemicky modifikované částice z myšího polyomaviru a jejich interakce s membránově vázaným nádorovým antigenem specifickým pro prostatu (PSMA)
Název v anglickém jazyce: Chemically modified Murine Polyomavirus-like particles and their interaction with Prostate-Specific Membrane Antigen (PSMA)
Klíčová slova: myší polyomavirus, Glutamát karboxypeptidasa II, GCPII, PSMA, virům-podobné částice, cílená léčba, adenokarcinom prostaty
Klíčová slova anglicky: Virus-like particles, Glutamate carboxypeptidase II, GCPII, PSMA, targeted delivery, Murine polyomavirus, prostate adenocarcinoma
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Jan Konvalinka, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 01.11.2012
Datum zadání: 11.11.2012
Datum odevzdání elektronické podoby:14.08.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:14.08.2014
Datum proběhlé obhajoby: 15.09.2014
Oponenti: RNDr. Lenka Horníková, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: doc. RNDr. Jitka Forstová, CSc.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK