Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Živnostenské oprávnění a podmínky živnostenského podnikání
Název práce v češtině: Živnostenské oprávnění a podmínky živnostenského podnikání
Název v anglickém jazyce: Trade licence and requirements for undertaking business as a sole trade
Klíčová slova: živnostenské oprávnění, podmínky živnostenského podnikání, živnost.
Klíčová slova anglicky: trade license, undertaking business as sole trader, trade.
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra správního práva a správní vědy (22-KSP)
Vedoucí / školitel: JUDr. Ing. Josef Staša, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 29.10.2012
Datum zadání: 29.10.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 26.09.2013
Datum a čas obhajoby: 25.09.2013 18:00
Místo konání obhajoby: 105
Datum odevzdání elektronické podoby:02.09.2013
Datum proběhlé obhajoby: 25.09.2013
Oponenti: prof. JUDr. Jakub Handrlica, LL.M., Ph.D., DSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK