Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Informovanost a postoje sester k problematice dříve vyslovených přání
Název práce v češtině: Informovanost a postoje sester k problematice dříve vyslovených přání
Název v anglickém jazyce: Knowledge and attitude of nurses towards advance directives
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav ošetřovatelství 3. LF UK (12-UOS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Jana Heřmanová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 05.11.2012
Datum zadání: 06.11.2012
Datum a čas obhajoby: 18.06.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:16.05.2013
Datum proběhlé obhajoby: 18.06.2013
Oponenti: PhDr. Hana Janečková, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK