Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
MHD nestability plazmatu pozorované ve výbojích tokamaku COMPASS
Název práce v češtině: MHD nestability plazmatu pozorované ve výbojích tokamaku COMPASS
Název v anglickém jazyce: MHD plasma instabilities observed in discharges of the COMPASS tokamak
Klíčová slova: MHD, tearing mody, sawtooth, analýza dat, diagnostika
Klíčová slova anglicky: MHD, tearing modes, sawtooth, data analysis, diagnostics
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 16.10.2012
Datum zadání: 18.10.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 17.01.2013
Datum a čas obhajoby: 12.09.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:27.07.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:27.07.2013
Datum proběhlé obhajoby: 12.09.2013
Oponenti: Mgr. Josef Havlíček, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: Mgr. Vladimír Weinzettl
Zásady pro vypracování
1. Rešerše literatury týkající se MHD aktivity tokamkového plazmatu, a to zejména typu sawteeth a tearing modes.
2. Spolupráce na úpravě rutin (software) pro analýzu dat (FFT, SVD, korelační analýza).
3. Analýza dat z vybraných výstřelů tokamaku COMPASS, kde se objevuje silná MHD aktivita.
4. Shrnutí dosažených výsledků, zejména uvedení typických podmínek výskytu MHD aktivity ve výstřelech tokamaku COMPASS.
5. Vypracování písemné zprávy.
Seznam odborné literatury
1. J. Wesson: Tokamaks, 3rd edition, Clarendon Press, Oxford, 2004.
2. I. H. Hutchinson: Principles of Plasma Diagnostics, Cambridge University Press, 2nd edition, 2002.
3. V. Weinzettl, et al.: Overview of the COMPASS diagnostics, Fusion Eng. Des. 86 (2011) 1227–1231.
4. M. Maraschek: Control of neoclassical tearing modes, Nucl. Fusion 52 (2012) 074007.
5. I. T. Chapman: Controlling sawtooth oscillations in tokamak plasmas, Plasma Phys. Contr. F. 53 (2011) 013001.
Předběžná náplň práce
The COMPASS tokamak is the smallest divertor device with clear H-mode and ITER-relevant plasma geometry (1:10 to the ITER plasma size, R=0.56 m, a=0.23 x 0.38 m, Ip=200-400 kA, BT=1.2-2.1 T and pulse length up to 1 s).
MHD instabilities developing in many discharges of COMPASS strongly limit a plasma performance and can also cause an undesirable disruption. Different plasma diagnostics (magnetic coils, fast radiation detectors, probes) provide signals suitable for description of this plasma activity. Although, its general description has been already established many years ago, a theory-based physical image still does not correspond to observed data precisely.
The aim of the bachelor work is to review diagnostic tools available on the COMPASS tokamak, which can be used for tracking MHD activity. Consequently, an analysis of available data from selected discharges of the COMPASS tokamak with strong MHD activity, namely sawteeth and tearing modes, using fast Fourier transform, correlation and singular value decomposition methods should be performed. There, tracking of typical behaviour and plasma conditions for MHD activity development should be done.

http://physics.mff.cuni.cz/kfpp/php/bak-abs.php?id=183
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
http://physics.mff.cuni.cz/kfpp/php/bak-abs.php?id=183
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK