Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Problémová výuka zeměpisu v praxi – úskalí, témata a vzdělávací cíle
Název práce v češtině: Problémová výuka zeměpisu v praxi – úskalí, témata a vzdělávací cíle
Název v anglickém jazyce: Problem-based Geography Teaching: difficulties, topics and educational goals
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340)
Vedoucí / školitel: RNDr. Martin Hanus, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 15.10.2012
Datum zadání: 21.02.2013
Datum odevzdání elektronické podoby:29.04.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:29.04.2014
Datum proběhlé obhajoby: 30.05.2014
Oponenti: Mgr. Veronika Fikarová
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK