Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Revize minulosti ve filmech Jana Procházky
Název práce v češtině: Revize minulosti ve filmech Jana Procházky
Název v anglickém jazyce: The Revision of the Past in the Films by Jan Procházka
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra filmových studií (21-KFS)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Stanislava Přádná
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 02.10.2011
Datum zadání: 02.10.2011
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 02.10.2012
Datum a čas obhajoby: 11.09.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:11.08.2012
Datum proběhlé obhajoby: 11.09.2012
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná pracovníkem v zastoupení a finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Ivan Klimeš
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK