Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Institut vydržení – vybrané pohledy (ve srovnání české a německé právní úpravy a ideové roviny
Název práce v češtině: Institut vydržení – vybrané pohledy (ve srovnání české a německé právní úpravy a ideové roviny
Název v anglickém jazyce: The institute of acquisitive prescription – selected perspectives (a comparison of Czech and German legal regulation and ideational aspects)
Klíčová slova: vydržení, německé právo, české právo, usucapio, komparace, držba, dobrá víra
Klíčová slova anglicky: usucapion, prescription, German law, Czech law, usucapio, comparison, possession, good faith
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra občanského práva (22-KOP)
Vedoucí / školitel: doc. JUDr. Michaela Hendrychová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.10.2012
Datum zadání: 01.10.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 14.09.2015
Datum a čas obhajoby: 14.09.2015 09:30
Místo konání obhajoby: 236
Datum odevzdání elektronické podoby:01.09.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:01.09.2015
Datum proběhlé obhajoby: 14.09.2015
Oponenti: doc. JUDr. Petr Šustek, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK