Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Optimalizace transfekcí eukaryontních buněčných linií
Název práce v češtině: Optimalizace transfekcí eukaryontních buněčných linií
Název v anglickém jazyce: Optimization of transfection of eukaryotic cell lines
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biochemických věd (16-16160)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Lucie Zemanová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 29.11.2012
Datum zadání: 29.11.2012
Datum a čas obhajoby: 04.06.2014 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:12.05.2014
Datum proběhlé obhajoby: 04.06.2014
Oponenti: PharmDr. Hana Navrátilová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1. Rešerše literatury

2. Osvojení si práce s buněčnými liniemi

3. Optimalizace transfekce pro suspenzní linie CHO-PF, HEK 293

4. Zpracování rešerše a výsledků do konečné podoby diplomové práce

Rozsah: 60 stránek
Rozsah grafické dokumentace: 15 obrázků, 10 tabulek
Seznam odborné literatury
Hunt M.A., Currie M.J., Robinson B.A., Dachs G.U.,Optimizing Transfection of Primary Human Umbilical Vein Endothelial Cells Using Commercially Available Chemical Transfection Reagents, J Biomol Tech. 2010 July; 21(2): 66–72.

Benns J.M., Mahato R.I., Kim S.W., Optimization of factors influencing the transfection efficiency of folate-PEG-folate-graft-polyethylenimine, J Control Release. 2002 Feb 19;79(1-3):255-69.

Derfoul A., Okafor C., Tuli R., Olsen D., Hall D.J., Tuan R.S., Optimization of high-efficiency transfection of adult human mesenchymal stem cells in vitro.Haleem-Smith H, Mol Biotechnol. 2005 May;30(1):9-20.

Optimize Transfection of Cultured Cells. Schagat T & Kopish K.; Promega Corporation January 2010; (https://www.promega.com/resources/articles/pubhub/optimize-transfection-of-cultured-cells/)
Předběžná náplň práce
1. typ buněk a vliv na jejich transfekci
a. práce s buněčnýmmi liniemi
2. vliv kultivačního média a způsobu kultivace
a. různá kultivační média
b. kultivační podmínky
3. izolace plazmidů
a. způsob izolace
b. linearizovaný + cirkulární
c. velikost a typ plazmidu
4. transientní a stabilní transfekce
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK