Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Anthokyany v plodech vybraných kultivarů Sambucus nigra L. I.
Název práce v češtině: Anthokyany v plodech vybraných kultivarů Sambucus nigra L. I.
Název v anglickém jazyce: Anthocyanins from some cultivars of Sambucus nigra L. fruits. I.
Klíčová slova: Anthokyany, Sambucus nigra, plody
Klíčová slova anglicky: Anthocyanins, Sambucus nigra, fruits
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra farmakognozie (16-16180)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Jiřina Spilková, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 25.09.2012
Datum zadání: 15.04.2013
Datum a čas obhajoby: 03.06.2014 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:13.04.2014
Datum proběhlé obhajoby: 03.06.2014
Oponenti: PharmDr. Jan Martin, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: Ing. Aleš Matějíček
Zásady pro vypracování
Prostudovat literaturu a zpracovat přehled o obsahových látkách a použití plodů bezu černého, zaměřit se na nové poznatky o anthokyanech.
Seznámit se s metodami hodnocení obsahu anthokyanů.
Stanovit obsah anthokyanů v plodech z různých kulturních odrůd bezu.
Vyhodnotit získané výsledky.
Zpracovat práci do písemné podoby.
Seznam odborné literatury
Český lékopis 2009 a jeho Doplňky
lékopisný článek Myrtilli fructus recens
M.M. Giusti, R.E.Wrolsatad: Current Protocols in Food Analytical Chemistry. Characterization and Measurement of Anthocyanins by UV-Visible Spectroscopy. John Wiley Inc. 2001,
elektronické databáze Sci Direct, PubMed, Web of Sci a původní práce publikované v období od r. 2010, klíčová slova Sambucus, anthocyanins
Předběžná náplň práce
Spektrofotometrické stanovení obsahu anthokyanů v plodech různých odrůd S. nigra.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Spectrophotometric determination of anthocyanins from some cultivars of S. nigra fruits.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK