Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Rozdíl spotřeby dýchaného média mezi muži a ženami při jednotné zátěži v přístrojovém potápění
Název práce v češtině: Rozdíl spotřeby dýchaného média mezi muži a ženami při jednotné zátěži v přístrojovém potápění
Název v anglickém jazyce: Differences in inhalation between men and famales during the identic scuba diving output
Klíčová slova: Přístrojové potápění, vzduch, pohlaví, dýchací přístroj, minutová ventilace.
Klíčová slova anglicky: Scuba diving, air, sex, respirator, minute ventilation
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Technické a úpolové sporty (51-600600)
Vedoucí / školitel: Mgr. Filip Bažant
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 12.06.2015
Datum zadání: 12.06.2015
Datum a čas obhajoby: 01.09.2016 10:30
Místo konání obhajoby: UD2-2 Seminární místnost Katedry technických a úpolových sportů.
Datum odevzdání elektronické podoby:23.08.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:23.08.2016
Datum proběhlé obhajoby: 01.09.2016
Oponenti: Mgr. David Vondrášek
 
 
 
Konzultanti: PhDr. Jaroslav Dvorský, Ph.D.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK