Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Místní potraviny a trvale udržitelné zemědělství: Příklad komunitou podporovaného zemědělství
Název práce v češtině: Místní potraviny a trvale udržitelné zemědělství: Příklad komunitou podporovaného zemědělství
Název v anglickém jazyce: Local Food and Sustainable Agriculture: The Example of Community Supported Agriculture
Klíčová slova: komunitou podporované zemědělství - lokální potraviny - průmyslové zemědělství - trvale udržitelné zemědělství - globalizace - lokální potravinové sítě - Česko
Klíčová slova anglicky: community supported agriculture - local food - industrial agriculture - sustainable agriculture - globalization - local food networks - Czech Republic
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340)
Vedoucí / školitel: RNDr. Vít Jančák, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 23.09.2012
Datum zadání: 21.02.2013
Datum odevzdání elektronické podoby:19.08.2013
Datum proběhlé obhajoby: 10.09.2013
Oponenti: Andrea Čapkovičová, M.Sc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK