Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Narativní prostory lyriky
Název práce v češtině: Narativní prostory lyriky
Název v anglickém jazyce: Narrative spaces of lyrical poetry
Klíčová slova: poezie, lyrika, prostor, Orten, fikční světy, naratologie, hra, existencialismus
Klíčová slova anglicky: poetry, lyrics, space, Orten, fictional worlds, narratology, game, existentialism
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Petr Bílek, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 04.09.2012
Datum zadání: 04.09.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 09.10.2012
Datum a čas obhajoby: 16.09.2013 10:30
Datum odevzdání elektronické podoby:29.07.2013
Datum proběhlé obhajoby: 16.09.2013
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Petr Málek, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Student se ve své práci zaměří na ty aspekty tradiční naratologie, které se dotýkají lyrické poezie. Zaměří se zejména na problematiku prostoru a prostorovosti. První část práce bude sestávat z přehledu vývoje myšlení o narativitě lyriky a bude zároveň sloužit jako teoretický základ pro druhou část práce. V ní se narativní prostory budou zkoumat na konkrétním materiálu české poezie. Cílem bude, s ohledem na tradiční románové vyprávění jako na raison d'être naratologie, poukázat na vyprávěcí faktory básnického útvaru.
Seznam odborné literatury
· Miroslav Červenka: Fikční světy lyriky
· Kendall L. Walton: Mimesis as Make-Believe: On the Foundations of the Representational Arts
· Lubomír Doležel: Fikce a možné světy
· Marie-Laure Ryan: Possible Worlds, Artificial Intelligence, and Narrative Theory
· Shlomith Rimmon-Kenan: Poetika vyprávění
· Ruth Ronen: Možné světy v teorii literatury
· Alice Jedličková: Zkušenost prostoru
· Uri Margolin: Kognitivní věda, činná mysl a literární vyprávění
· Gaston Bachelard: Poetika prostoru
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK