Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Measuring corruption in developed countries
Název práce v češtině: Měření korupce v rozvinutých zemích
Název v anglickém jazyce: Measuring corruption in developed countries
Klíčová slova: Indexy, institucionální kvalita, protiprávní jednání, měření korupce, veřejná správa, vyspělé ekonomiky
Klíčová slova anglicky: Advanced economies, illegal behavior, indices, institutional quality, measuring corruption, public administration
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Institut ekonomických studií (23-IES)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 30.08.2012
Datum zadání: 30.08.2012
Datum a čas obhajoby: 25.10.2012 00:00
Místo konání obhajoby: IES
Datum odevzdání elektronické podoby:09.09.2012
Datum proběhlé obhajoby: 25.10.2012
Oponenti: prof. Ing. Karel Janda, Dr., Ph.D., M.A.
 
 
 
Seznam odborné literatury
DREHER, A., KOTSOGIANNIS, C. AND MCCORRISTON, S. (2007): Corruption around the world: Evidence from a structural model. Journal of Comparative Economics, 35 (2007), pp. 443-466.

ELLIOTT, K. (1997): Corruption and the Global Economy. Institute for International Economics, p. 243. ISBN 978-0-88132-233-0.

GALTUNG, F. (2005): Measuring the Immeasurable: Boundaries and Functions of (Macro) Corruption Indices. In: Galtung, F. and Sampford, C., eds. 2006. Measuring Corruption. Hampshire: Ashgate, pp. 101-129. ISBN 0-7546-2405-6.

GERŠL, A. (2006): Development of Formal and Informal Institutions in the Czech Republic and other new EU member states before their EU entry: Did the EU Pressure have impact? Prague Economic Papers, 1, pp. 78-90.

KÖRNER, P., KUDRNA, Z. AND VYCHODIL, O. (2002): Měření kvality podnikatelského prostředí ve střední Evropě. Finance a úvěr, 52 (12), pp. 674-697.

MAURO, P. (1995): Corruption and Growth. The Quarterly Journal of Economics, 110 (3), pp.681-712.

MAURO, P. (1997): The Effects of Corruption on Growth, Investment, and Government Expenditure: A Cross-Country Analysis. In: K.A. ELLIOTT, ed. 1997. Corruption and the Global Economy. Washington, DC: Institute for International Economics, pp. 83-107. ISBN 0-88132-233-4.

PRS GROUP (2011): International Country Risk Guide Methodology [online]. The PRS Group, Inc. Available at: <http://www.prsgroup.com/PDFS/icrgmethodology.pdf> [Accessed 01 December 2011].

SHLEIFER, A., VISHNY R. (1993): Corruption. The Quarterly Journal of Economics, 108 (3), pp. 599-617.

TRANSPARENCY INTERNATIONAL (2010): Corruption Perception Index 2010 (Long Methodological Brief) [pdf]. Available at: <http://www.transparency.org/content/download/55903/892623/CPI2010_long_methodology_En.pdf>
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The thesis should categorize corruption assessments and characterizes the weaknesses and limitations of particular methods. It is not clear how well corruption indices correlate for a set of developed countries since there is no clear order of countries that are considered the least corrupt. An applied hierarchical cluster analysis should give better picture of otherwise inconsistent developed countries corruption rankings and divide a set of developed countries into several homogeneous groups.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK