Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Mezinárodní trestní tribunál pro bývalou Jugoslávii a Ante Gotovina
Název práce v češtině: Mezinárodní trestní tribunál pro bývalou Jugoslávii a Ante Gotovina
Název v anglickém jazyce: International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia and Ante Gotovina
Klíčová slova: Mezinárodní trestní tribunál pro bývalou Jugoslávii, Ante Gotovina, společný zločinný podnik, Chorvatsko
Klíčová slova anglicky: International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, Ante Gotovina, joint criminal enterprise, Croatia
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra evropských studií (23-KZS)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Kateřina Králová, Ph.D., M.A.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 28.06.2012
Datum zadání: 28.06.2012
Datum a čas obhajoby: 10.09.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:05.08.2013
Datum proběhlé obhajoby: 10.09.2013
Oponenti: PhDr. Jan Šindelář
 
 
 
Kontrola URKUND:
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK