Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Systém relativních zájmen v hovorové francouzštině
Název práce v češtině: Systém relativních zájmen v hovorové francouzštině
Název v anglickém jazyce: Systeme of relative pronouns in spoken French
Klíčová slova: hovorový jazyk, francouzština, relativní zájmena, resumptivní zájmena, komplementizér, vztažná věta, zájmenná retence
Klíčová slova anglicky: spoken language, French, relative pronouns, resumptive pronouns, complementizer, relative clause, pronoun retention
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav románských studií (21-URS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jaroslav Štichauer, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 27.06.2012
Datum zadání: 24.05.2013
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 13.08.2013
Datum a čas obhajoby: 10.09.2013 11:00
Datum odevzdání elektronické podoby:13.08.2013
Datum proběhlé obhajoby: 10.09.2013
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Olga Nádvorníková, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1. Popis systému relativních zájmen ve standardní a hovorové francouzštině
2. Výběr testovacích příkladů (typ : les mesures qu´on a besoin)
3. Vyhodnocení korpusových a internetových příkladů, dotazníků
4. Zhodnocení celkové tendence,
5. Závěr - tendence hovorové francouzštiny v oblasti relat/syntaxe
Seznam odborné literatury
BLANCHE-BENVENISTE, Claire (1990) Usages normatifs et non normatifs dans les relatives en français, en espagnol et en portugais. Berlin: Mounton de Gruyter
DEULOFEU, José (1992). Variation syntaxique: recherche d'invariants et étude des attitudes des locuteurs devant la norme. Konzultováno na www.persee.fr
DOTTIN, Georges (1909). Observations sur la traduction du breton en français, extraites du corrigé des exercices bretons. Konzultováno na www.persee.fr
FALLOT, Gustave (1839). Recherche sur les grammaticales de la langue française et de ses dialectes au XVIIIe siècle. Paris: Paul Ackermann.Konzultováno na www.books.google.com
FIORENTINO, Guiliana, European relative clauses and the uniqueness of the Relative Pronoun Type. Konzultováno na www.linguistica.sns.it
GADET, Françoise (2007). La variation de tous les français. Konzultováno na www.linx.revues.org
GARDES-TAMINE, Joëlle (2006). La Grammaire. Paris: Armand Colin.
GIANCARLI, Pierre-Don (2005). Orphelinat des prépositions en Chiac du Canada (passif et proposition en qu-) et comparaison avec l'anglais et le Français. Université de Franche-Compté. Konzultováno na www.books.google.com
GODARD, Danièle (2005). Les relatifs sans pronoms relatifs. Konzultováno na www.persee.fr
GREVISSE, Maurice (2008). Le Bon Usage, Bruxelles: De Boeck et Larcier s.a.
GUIRAUD, Paul (1966). Le système du rélatif en français populaire. Konzultováno na www.persee.fr
LÉARD, Jean Marcel (1982). Essai d'explication de quelques faits de morpho-syntaxe du québécois : le pronom relatifs en diachronie structurale. Konzultováno na www.persee.fr
PIERRARD, M. (1988). La relative sans antécédent en français moderne. Paris: Peeters. Konzultováno na www.books.google.com
ROWLETT, Paul (2007). The Syntax of French. New York: Cambridge University Press.
SCHAFROTH, Elmar (1995). A propos d'une typologie panromane des relatifs „non normatifs“ Konzultováno na www.persee.fr
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK