Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vybrané problémy českých médií a novinářské profese na příkladu pronikání smyšlených událostí a recesistických obsahů do zpravodajství
Název práce v češtině: Vybrané problémy českých médií a novinářské profese na příkladu pronikání smyšlených událostí a recesistických obsahů do zpravodajství
Název v anglickém jazyce: Selected problems of the czech media and journalistic profession on the exemple of the intrusion of fictitious events and news satire into official news
Klíčová slova: mystifikace, recese, Facebook, fáma, trolling, zdroj, ověřování
Klíčová slova anglicky: mystification, humour, Facebook, fame, trolling, source, authentication
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra mediálních studií (23-KMS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Markéta Škodová
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 26.06.2012
Datum zadání: 26.06.2012
Datum a čas obhajoby: 29.01.2014 00:00
Místo konání obhajoby: FSV Praha 1.
Datum odevzdání elektronické podoby:05.01.2014
Datum proběhlé obhajoby: 29.01.2014
Oponenti: PhDr. Petr Bednařík, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Stěžejním cílem práce je na vybraných případech popsat dle mého názoru problematické zacházení tuzemských médií se zdroji zveřejňovaných informací. Základní hypotézy, které v souvislosti s předmětem projektu formuluji, jsou ty, že (1) pro česká média a novináře není vůbec samozřejmé dodržovat základní normativní a etické požadavky na celé odvětví i profesi a že (2) média nezajišťují recipientům objektivní zpravodajský servis a publikují informace bez ověření. To chci dokázat na základě detailní analýzy tzv. recesistických serverů a skupin na sociálních sítích, jejichž smyšlené zprávy pronikají do zpravodajství českých médií. Součástí práce bude nejen obsahová analýza recesistických zdrojů a českých zpravodajských médií, ale i polostrukturované rozhovory se zástupci obou zmíněných stran, jejichž výpovědi poslouží k závěrečné analýze problematiky.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The main aim of the diploma thesis is to describe, from my point of view, domestic media´s problematic handling with sources of published information, namely on the selected examples of the intrusion of the mystification into media. The main hypotheses of this thesis are (1) it is not natural for czech media and journalists to obey the basic normative and etical requirements on their proffesion and (2) media do not provide the audience with objective news service and publish information without authentication. I would like to demontrate this on the detailed analysis of so called prank websites and groups on social networks, whose false content penetrates into czech media. The thesis includes not only content analysis of mystification contents and media, but also interviews with representatives of both mentioned sides.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK