Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Strategie zvládání adaptačních problémů dětí při vstupu do mateřské školy
Název práce v češtině: Strategie zvládání adaptačních problémů dětí při vstupu do mateřské školy
Název v anglickém jazyce: Strategies for Successful Adaptation of Children to Preschool
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Jabok (27-J)
Vedoucí / školitel: Mgr. Marie Ortová
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 08.06.2012
Datum zadání: 08.06.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 08.06.2012
Datum a čas obhajoby: 24.06.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:11.06.2012
Datum proběhlé obhajoby: 24.06.2013
Oponenti: Mgr. Olga Klímová
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK