Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Collective investment in the CEE region: risk and return comparison
Název práce v češtině: Kolektivní investování v regionu střední a východní Evropy: porovnání rizik a výnosů
Název v anglickém jazyce: Collective investment in the CEE region: risk and return comparison
Klíčová slova: Podílové fondy, Podílové fondy v rozvojových zemích, Region CEE, Hodnocení výkonnosti
Klíčová slova anglicky: Mutual funds, Emerging market mutual funds, CEE region, Performance evaluation
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Institut ekonomických studií (23-IES)
Vedoucí / školitel: PhDr. Pavel Streblov
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 06.06.2012
Datum zadání: 06.06.2012
Datum a čas obhajoby: 10.09.2013 00:00
Místo konání obhajoby: IES
Datum odevzdání elektronické podoby:06.08.2013
Datum proběhlé obhajoby: 10.09.2013
Oponenti: Mgr. Adrian Babin, M.A.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Seznam odborné literatury
The portfolio theorists: Von Neumann, Savage, Arrow, and Markowitz / Colin Read – 1st ed. (2012)
Financial market analysis / David Blake – 2nd ed. (2007)
The mutual fund industry: competition and investor welfare / Hubbard, R. Glenn (2010)
Investment management: performance evaluation of different schemes of mutual funds / Martina R. Noronha, Samta Trivedi (2008)
Modern portfolio theory and investment analysis / Edwin, J. Elton, Martin J. Gruber – 5th ed. (1995)
Investments / Zvi Bodie, Alex Kane, Alan J. Marcus – 8th ed. (2009)
OECD, Governance Systems for Collective Investment Schemes in OECD Countries, April 2001 (http://www1.worldbank.org/finance/assets/images/Governance_Systems_for_Collectiveoccpap1.pdf)
Introductory econometrics : a modern approach / Jeffrey M. Wooldridge – 5th ed. (2009)
Review of finance, What Drives Market Share in the Mutual Fund Industry? / Ajay Khorana, Henri Servas, August 2011 (http://faculty.london.edu/hservaes/rof2011.pdf)
Předběžná náplň práce
Recent surveys show that demand for investment products grows at a steady rate. Collective investment funds are getting more popular as people in the emerging world adopt habits of the developed countries.
In this bachelor thesis we are going to analyze and describe how these funds work, what kind of (if any) added value they bring to investors and last but not least we will make a comparison (considering the region of CEE) of stock/equity and bond funds.

The outcome of the thesis will be also empirical analysis assessing performance of selected funds from the CEE region using various performance measures.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Recent surveys show that demand for investment products grows at a steady rate. Collective investment funds are getting more popular as people in the emerging world adopt habits of the developed countries.
In this bachelor thesis we are going to analyze and describe how these funds work, what kind of (if any) added value they bring to investors and last but not least we will make a comparison (considering the region of CEE) of stock/equity and bond funds.

The outcome of the thesis will be also empirical analysis assessing performance of selected funds from the CEE region using various performance measures.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK