Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Počátky emancipačního hnutí korejských žen
Název práce v češtině: Počátky emancipačního hnutí korejských žen
Název v anglickém jazyce: Beginnings of the Emancipation Movement of Korean Women
Klíčová slova: Korejské ženy, příchod křesťanství a amerických misionářů do Koreje, práce amerických misionářek v Koreji, počátky vzdělávání pro ženy v Koreji, ideologie ženství, rjŏsai kenbo, hjŏnmo jangčchŏ, ženská hnutí v Koreji
Klíčová slova anglicky: Korean women, Advent of Christianity and American Missionaries to Korea, the Labor of American Missionaries in Korea, the Development of Education for Women, new womanhood ideologies, Korean Women Movements.
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sinologie (21-KSI)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Miriam Löwensteinová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 28.05.2012
Datum zadání: 28.05.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 13.05.2014
Datum a čas obhajoby: 16.06.2014 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:13.05.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:13.05.2014
Datum proběhlé obhajoby: 16.06.2014
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Blanka Ferklová, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: Mgr. Vladimír Glomb, Ph.D.
Zásady pro vypracování
Diplomantka se ve své práci bude věnovat změnám postavení korejských žen ve společnosti v důsledku historických událostí, zejména v období po r. 1900 do r. 1945. Při zpracování bude postupovat následujícím způsobem:
a) Vymezí rozsah tématu;
b) rozebere v bodech tradiční postavení korejských žen ve společnosti do 19. století;
c) popíše příčiny změn a počátky emancipační vlny v Koreji, zejména hnutí za práva žen na vzdělání;
d) zanalyzuje první ryze ženská zájmová, náboženská, resp. politická uskupení a hnutí a jejich vliv v koloniální Koreji;
e) na základě rozborů zhodnotí vývoj těchto změn a jejich následný vliv na poválečnou roli korejských žen ve společnosti severní i jižní Koreje.
Seznam odborné literatury
Andrew C. Nahm: A history of the korean people. Korea, tradition and transformation, 2004
Yung-Chung Kim: Women of Korea, Ewha women‘s university press,1977
Chung Sei-wha: Challenges for women, Ewha women’s university press, 1991
Byun Won-Lim: The lives of Korean women in history, Iljisa, 2005
Mijeong Lee: Women’s education, work and marriage in Korea, Seoul National University Press, 1998
Andrei Lankov: The dawn of modern Korea, EunHaeng NaMu, 2007
Blanka Knotková-Čapková a kol.: Obrazy ženství v náboženských kulturách
George Heber Jones: The status of women in Korea, Korea Repository, 1896
Daniel L. Gifford: Everyday life in Korea: A Collection of Studies and Stories, 1898
Bae Kyung Sook: Women and Law in Korea, 1973
Cha-whan Chung: Change and kontinuity in an urbanizing society: Family and kinship in Urban Korea. Ph.D. dissertation, University of Hawaii, 1977
Korea Journal, Special edition on Korean women, Korea Journal, 17, 1977
Korea review, Women’s rights in Korea, Korea review, 6, 1906
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK