Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
G. E. Moore: Kritika metafyzické etiky
Název práce v češtině: G. E. Moore: Kritika metafyzické etiky
Název v anglickém jazyce: G. E. Moore: Criticism of the Metaphysical Ethics
Klíčová slova: Moore, etika, metafyzika, naturalistický klam, dobro
Klíčová slova anglicky: Moore, Ethics, Metaphysics, naturalistic fallacy, goodness
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Vedoucí / školitel: Mgr. Jakub Jirsa, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 28.05.2012
Datum zadání: 28.05.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 14.01.2013
Datum a čas obhajoby: 11.09.2014 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:12.08.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:12.08.2014
Datum proběhlé obhajoby: 11.09.2014
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Jan Palkoska, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Ve své knize Principia Ethica G. E. Moore mluví o tzv. naturalistickém klamu, který spočívá v záměně vlastnosti, kterou nazýváme „dobré“, s jinou vlastností, která ji vždy doprovází. Pokud je tato vlastnost, kterou s dobrým zaměňujeme, vlastností „přirozenou“ (tzn. jedná se o předmět zkušenosti), záměna vede k tomu, co Moore nazývá etikou naturalistickou (utilitarismus a evoluční etika). Pokud se naopak jedná o vlastnost ne-naturální, záměna podle Moora dává vzniknout etice metafyzické.
V této bakalářské práci bych se chtěl analyzovat argumenty, kterými Moore ukazuje naturalistický klam přítomný v jím jmenovaném druhém typu etiky – v etice, která vykládá dobro v rámci metafyzických pojmů.
Seznam odborné literatury
MOORE, G. E., Principia Ethica , University Press, Cambridge, 1903
SCHILPP, Paul Arthur (Ed.), The Philosophy of G. E. Moore, Open Court (The Library of Living Philosophers, vol. IV), La Salle (Illinois), 1968, third edition
BALDWIN, Thomas, G. E. Moore, Routledge, London and New York, 1992
BROAD, C. D., Five Types of Ethical Theory, Routledge & Kegan Paul, London, 1930
ENGELHARDT, Paulus (Hrsg.), Sein und Ethos. Untersuchungen zur Grundlegung der Ethik, Matthias-Grünewald-Verlag, Mainz, 1963
BRAVO, Francisco, Ética y razón, Monte Ávila Editores, Caracas, 1992
FERRER, Urbano, Does the Naturalistic Fallacy Reach the natural Law?, in: GONZÁLEZ, Ana Marta (ed.), Contemporary Perspectives on Natural Law, Ashgate, Aldershot, 2008
FRANKENA, William, “The Naturalistic Fallacy”, Mind, 48, 464–77, 1939
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK