Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Mravní dimenze problematiky sňatku u mladých dospělých
Název práce v češtině: Mravní dimenze problematiky sňatku u mladých dospělých
Název v anglickém jazyce: Moral Dimension of Marriage in Young Adults
Klíčová slova: sňatek, dilema, mravní dimenze, mladá dospělost, morálka péče
Klíčová slova anglicky: marriage, dilemma, moral dimension, young adults, ethic of care
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Vedoucí / školitel: PhDr. Miroslav Klusák, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 23.05.2012
Datum zadání: 23.05.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 23.05.2012
Datum a čas obhajoby: 27.06.2014 13:00
Datum odevzdání elektronické podoby:20.03.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:25.03.2014
Datum proběhlé obhajoby: 27.06.2014
Oponenti: prof. PhDr. RNDr. Marie Vágnerová, CSc.
  doc. PhDr. Karel Hnilica, CSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK