Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vyjádření kategorie plurálu v korejštině
Název práce v češtině: Vyjádření kategorie plurálu v korejštině
Název v anglickém jazyce: Category of Number in Korean Language
Klíčová slova: korejština, plurál, gramatická kategorie čísla, sufix -tŭl, typologie
Klíčová slova anglicky: Korean, plural, grammatical category number, suffix-tŭl, typology
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sinologie (21-KSI)
Vedoucí / školitel: PhDr. Tomáš Horák, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 17.05.2012
Datum zadání: 28.05.2012
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 11.02.2013
Datum a čas obhajoby: 06.02.2015 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:16.01.2015
Datum proběhlé obhajoby: 06.02.2015
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Blanka Ferklová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Zadaná práce má za cíl komplexním způsobem popsat způsoby vyjádření kategorie čísla v korejském jazyce se zaměřením na morfologické prostředky, zejména na sufix –dǔl. V úvodu práce bude stručně popsána obecná kategorie plurálu a její vyjádření v typologicky odlišných jazycích. Dále shrne prostředky, které využívá k vyjádření čísla korejština s letmým odkazem k vývoji této gramatické kategorie v uvedeném jazyce. K hlavním cílům práce bude mj. patřit analýza a popis distribučních, funkčních, sémantických a pragmatických aspektů fakultativního užití aglutinačního sufixu - dǔl.
Seznam odborné literatury
Comrie, B.: Language Universals and Linguistic Typology: Syntax and Morphology. Chicago, University of Chicago Press, 1981
Croft, W.: Typology and Universals. 2nd ed. Cambridge, Cambridge University Press, 2003
Kwon, Iksoo. A Functional Clash of Korean the Plural Marker –tul with Politeness Strategy. Hankuk University of Foreign Studies, 2006
Langacker, R.W.: Foundations of Cognitive Grammar. Stanford University Press, 1991
Luschützky, H. Ch.: Uvedení do typologie jazyků. Praha, Univerzita Karlova, 2003
Popela, J.: Skaličkova jazyková typologie. Brno, Masarykova univerzita, 2006
Skalička, V.: Souborné dílo (1951- 1963). ed. F. Čermák, Praha, Karolinum, 2004
Yoon-kyoung Joh: A semantic analysis of the Korean plural marker tul
Choi Dong-ju: On the pragmatics of the Plural Marker in Korean
I Pchiljǒng: Kukǒǔi poksupchjohjǒne tähajǒ
Hong Junpchjo: Kukǒǔi poksu pchjosi pangpǒpǔi pjǒnčchǒn
Čchö Tongču: „tǔl“ sapip hjǒnsange tähan kočchal
I Wansǒp: „tǔl“ǔl piroshan poksu čǒpmisa
I Namsun: Tansuwa poksu
Čchö Hjǒngkang: Poksuwa panpok – „tǔl“ǔi ǔimi kinǔngǔl čungsimǔro
(články z fulltextové databáze KISS http://search.koreanstudies.net/index.asp)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK