Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 285)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Změny ve vízové politice ČR po vstupu do Schengenského prostoru
Název práce v češtině: Změny ve vízové politice ČR po vstupu do Schengenského prostoru
Název v anglickém jazyce: Changes in visa policy CR after the accession into the Schengen area
Klíčová slova: Schengen, Schengenský prostor, Schengenská acguis,vízová politika, Česká republika
Klíčová slova anglicky: Schengen, Schengen Area, Schengen Acguis, visa policy, Czech Republic
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra evropských studií (23-KZS)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. PhDr. Ivo Šlosarčík, LL.M., Ph.D.
Řešitel:
Místo konání obhajoby: FSV UK Jinonice
Datum odevzdání tištěné podoby:17.05.2012
Oponenti: JUDr. Vladimír Handl, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK