Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Peeling membrana limitans interna v chirurgické léčbě diabetického makulárního edému
Název práce v češtině: Peeling membrana limitans interna v chirurgické léčbě diabetického makulárního edému
Název v anglickém jazyce: Peeling of the membrana limitans interna in surgical treatment of diabetic macular edema
Akademický rok vypsání: 2003/2004
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Oční klinika (15-470)
Vedoucí / školitel: prof. MUDr. Pavel Rozsíval, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.01.2004
Datum zadání: 01.10.2004
Datum potvrzení stud. oddělením: 07.03.2013
Datum a čas obhajoby: 07.02.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:10.10.2006
Datum odevzdání tištěné podoby:10.10.2006
Datum proběhlé obhajoby: 07.02.2007
Oponenti: prof. MUDr. Jarmila Boguszaková, DrSc.
  prof. MUDr. Jiří Řehák, CSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK