Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Perkutánní transluminální angioplastika (PTA) bércových tepen
Název práce v češtině: Perkutánní transluminální angioplastika (PTA) bércových tepen
Název v anglickém jazyce: Percutaneous Transluminal Angioplasty (PTA) of Crural Arteries
Akademický rok vypsání: 2002/2003
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Radiologická klinika (15-531)
Vedoucí / školitel: prof. MUDr. Antonín Krajina, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 14.10.2002
Datum zadání: 30.11.2002
Datum potvrzení stud. oddělením: 14.05.2012
Datum a čas obhajoby: 17.10.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:10.06.2006
Datum odevzdání tištěné podoby:10.06.2006
Datum proběhlé obhajoby: 17.10.2006
Oponenti: MUDr. Jan Beran, Ph.D.
  Prof. MUDr. Martin Köcher, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK