Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Předpovídání budoucnosti a axiom výběru
Název práce v češtině: Předpovídání budoucnosti a axiom výběru
Název v anglickém jazyce: Future predicting and the axiom of choice
Klíčová slova: axiom výběru, předpovídání budoucnosti, hry s klobouky
Klíčová slova anglicky: axiom of choice, predicting the future, hat guessing games
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra matematické analýzy (32-KMA)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Pavel Pyrih, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 07.11.2012
Datum zadání: 08.11.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 21.01.2013
Datum a čas obhajoby: 11.09.2014 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:31.07.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:31.07.2014
Datum proběhlé obhajoby: 11.09.2014
Oponenti: prof. RNDr. Ondřej Kalenda, Ph.D., DSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Kompilační práce spočívající ve zpracování a interpretaci článku "A Peculiar Connection Between the Axiom of
Choice and Predicting the Future" od Christopher S. Hardina and Alan D. Taylora. Doplnění případných podobných paradoxů.
Seznam odborné literatury
Christopher S. Hardin and Alan D. Taylor, A Peculiar Connection Between the Axiom of Choice and Predicting the Future, The American Mathematical Monthly 115,2 (2008), 91-96.
http://www.jstor.org/stable/27642415
Předběžná náplň práce
Je možné se správnými axiomy předvídat budoucnost?
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Is it possible predict the future with the right axioms?
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK