Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Divadelní představení jako součást televizního programu
Název práce v češtině: Divadelní představení jako součást televizního programu
Název v anglickém jazyce: Drama as a part of television program
Klíčová slova: divadelní představení, televizní program, Československá televize, Česká televize, televizní vysílání, intermediální převod
Klíčová slova anglicky: television, theatre, TV program, broadcasting, art
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra mediálních studií (23-KMS)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 09.05.2012
Datum zadání: 09.05.2012
Datum a čas obhajoby: 23.06.2014 00:00
Místo konání obhajoby: FSV Praha 1.
Datum odevzdání elektronické podoby:12.05.2014
Datum proběhlé obhajoby: 23.06.2014
Oponenti: PhDr. Petr Bednařík, Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Předběžná náplň práce
Tématem této studie je divadelní představení jako součást televizního programu. Cílem práce tedy bude přiblížit specifický vztah divadla a televize, dále pak zmapovat a nastínit postupnou medializaci divadla a divadelního představení a nakonec analyzovat postavení, které divadelní hra zaujímala a zaujímá v rámci programové skladby televize. Mezi jeden z hlavních cílů bude patřit též přezkoumání úlohy divadla v počátcích televizního vysílání a sledování proměn významu, který byl přisuzován uvádění divadelních představení na televizní obrazovce.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The topic of this thesis is theater drama as a part of television program. This diploma thesis tries to define unique and specific relationship between two different media - Theater and Television. The main aim of this thesis is mapping and analyzing of the position which theatrical drama, and the theater in general, had and has within a program of television. The next aim of the thesis is reviewing of role of theatre on the beginning of television broadcasting and mapping changes and evolution of meanings, within which theatre drama was presented in television.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK