Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Nálezy CK u skoliotika před a po 2 měsících ambulantní kinezioterapie podle systému CK
Název práce v češtině: Nálezy CK u skoliotika před a po 2 měsících ambulantní kinezioterapie podle systému CK
Název v anglickém jazyce: CK Results in Patients with Scoliosis before and after 2 Month of Outpatient Kinesiotherapy by CK System.
Klíčová slova: skolióza, CK systém
Klíčová slova anglicky: scoliosis, CK system
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Klinika rehabilitačního lékařství 3. LF UK a FNKV (12-REHA)
Vedoucí / školitel: doc. MUDr. Dobroslava Jandová
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 21.10.2011
Datum zadání: 21.10.2011
Datum a čas obhajoby: 07.06.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:09.05.2012
Datum proběhlé obhajoby: 07.06.2012
Oponenti: MUDr. Richard Smíšek
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK