Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Perturbed stellar motion in dense star clusters
Název práce v češtině: Perturbed stellar motion in dense star clusters
Název v anglickém jazyce: Perturbed stellar motion in dense star clusters
Klíčová slova: hvězdokupy, dynamika hvězd, nebeská mechanika, N-částicové modelováni
Klíčová slova anglicky: star clusters, stellar dynamics, celestial mechanics, N-body modelling
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Astronomický ústav UK (32-AUUK)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Ladislav Šubr, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 26.09.2014
Datum zadání: 26.09.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 26.01.2015
Datum a čas obhajoby: 06.09.2019 10:30
Datum odevzdání elektronické podoby:28.06.2019
Datum odevzdání tištěné podoby:28.06.2019
Datum proběhlé obhajoby: 06.09.2019
Oponenti: prof. B. Melvyn Davies
  prof. Simon Portegies Zwart
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem práce je numerické i semianalytické studium dvou blízkých problémů - interakce tří těles a vývoj dráhy hvězdy v poruchovém potenciálu. Hlavní motivací je dynamika hvězdokup, v níž hrají tříčásticové interakce významnou roli. Vzhledem k šíři dané problematiky se student zaměří na některé ze specifických témat:
- dynamika hvězd ve hvězdokupě s dominantní černou dírou a poruchou v podobě sekundárního velmi hmotného kompaktního objektu nebo disku (např. pravděpodobnost slapového trhání hvězd, či jejich velkého urychlení; studium oblasti chaosu vs. regularity, ...)
- srovnání existujících aproximací pro pohyb tří těles, založených na středování přes střední anomálii a pohybu testovací částice v poli hladkého potenciálu disku
Seznam odborné literatury
Heggie D., Hut P.: "The Gravitational Million-Body Problem: A Multidisciplinary Approach to Star Cluster Dynamics", 2003, Cambridge University Press
Morbidelli A.: "Modern celestial mechanics : aspects of solar system dynamics", 2002, London: Taylor & Francis
Misner C.W., Thorne K.S., Wheeler J.A.: "Gravitation", 1973, W.H. Freeman& Co.
Press W.H., Teukolsky S.A, Vetterling W.T., Flannery B.P: "Numerical Recipes, the Art of Scientific computing", 1992. Cambridge University Press
Steklain A.F., Letelier P.S., 2006, Physics Letters A, 352, 398
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK