Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Ovládání počítače pomocí jednobarevných objektů snímaných kamerou.
Název práce v češtině: Ovládání počítače pomocí jednobarevných objektů snímaných kamerou.
Název v anglickém jazyce: Controlling computer using a detection of single colored objects from webcam
Klíčová slova: gesta, zpracovani obrazu, webcam
Klíčová slova anglicky: gestures, image processing, webcam
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra softwaru a výuky informatiky (32-KSVI)
Vedoucí / školitel: RNDr. Jan Horáček, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 26.04.2012
Datum zadání: 26.04.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 02.05.2012
Datum a čas obhajoby: 18.06.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:25.05.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:25.05.2012
Datum proběhlé obhajoby: 18.06.2012
Oponenti: Mgr. Peter Libič, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práce bude pojednávat o možnosti ovládání počítače pomocí jednobarevných objektů snímaných kamerou. Ovládáním je míněna simulace akcí uživatelského vstupu (pohyb myši, stisk klávesy, vykonání příkazu, …) na základě gest provedených objekty. Objekty si definuje sám uživatel na základě barvy. S objekty lze provádět tři typy gest – stavová, zkoumající aktuální stav objektu, vztahová, zkoumající vztah dvou objeků a pohybová, zkoumající pohyb provedený objektem. Pro rozpoznání gest je třeba získat informace o objektech, práce se tedy bude zabývat způsobem detekce jednobarevného objektu v obraze a následným získáním informací o něm (poloha, sklon, velikost, …). Dále se bude zabývat uvedenými typy gest a jejich rozpoznáváním. Předmětem zájmu bude také navazování akcí na gesta a jejich simulace. Součástí práce bude aplikace demonstrující popisované oblasti.
Seznam odborné literatury
Milan Sonka: Image Processing, Analysis, and Machine Vision

Intel: OpenCV Reference Manual

Gonzales, Woods: Digital Image Processing, 3rd. edition
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK