Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Computational Intelligence Methods in Metalearning
Název práce v češtině: Metody výpočetní inteligence pro metaučení
Název v anglickém jazyce: Computational Intelligence Methods in Metalearning
Klíčová slova: Metaučení, Strojové učení, Metriky, Genetické algoritmy, Přiřazování atributů
Klíčová slova anglicky: Metalearning, Machine Learning, Metric, Genetic Algorithms, Attribute Assignment
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Ústav informatiky AV ČR, v.v.i. (32-UIAV)
Vedoucí / školitel: Mgr. Roman Neruda, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 26.09.2012
Datum zadání: 26.09.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 06.12.2012
Datum a čas obhajoby: 26.09.2016 13:00
Datum odevzdání elektronické podoby:14.06.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:14.06.2016
Datum proběhlé obhajoby: 26.09.2016
Oponenti: Dr. Joaquin Vanschoren
  Mgr. Marta Vomlelová, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK