Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Nový zákon o nemocenském pojištění a změny v nemocenském pojištění v souvislosti s přijetím zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů
Název práce v češtině: Nový zákon o nemocenském pojištění a změny v
nemocenském pojištění v souvislosti s přijetím
zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů
Název v anglickém jazyce: The new Sickness Insurance Act and changes in sickness insurance scheme in relation to the adoption of the Public Budgets Stabilisation Act
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Vedoucí / školitel: JUDr. Jana Zemanová
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 02.05.2007
Datum zadání: 02.05.2007
Datum a čas obhajoby: 09.09.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:11.04.2008
Datum odevzdání tištěné podoby:11.04.2008
Datum proběhlé obhajoby: 09.09.2008
Oponenti: doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK