Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Kvalita vidění u nedonošených dětí ve školním věku
Název práce v češtině: Kvalita vidění u nedonošených dětí ve školním věku
Název v anglickém jazyce: Quality of vision on premature childrem during pupilage
Akademický rok vypsání: 2003/2004
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Oční klinika (15-470)
Vedoucí / školitel: doc. MUDr. Dagmar Hejcmanová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 13.11.2004
Datum zadání: 13.11.2004
Datum potvrzení stud. oddělením: 24.04.2012
Datum a čas obhajoby: 10.09.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:09.03.2008
Datum odevzdání tištěné podoby:09.03.2008
Datum proběhlé obhajoby: 10.09.2008
Oponenti: prof. MUDr. Jarmila Boguszaková, DrSc.
  prof. MUDr. Rudolf Autrata, CSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK