Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Výklad právních norem v tzv. "obtížných případech"
Název práce v češtině: Výklad právních norem v tzv. "obtížných případech"
Název v anglickém jazyce: Interpretation of Legal Rules in the So-called "Hard Cases"
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra teorie práva a právních učení (22-KTPPU)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 25.04.2007
Datum zadání: 25.04.2007
Datum a čas obhajoby: 25.04.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:25.04.2007
Datum proběhlé obhajoby: 25.04.2007
Oponenti: prof. JUDr. Jan Kysela, Ph.D., DSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK