Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Domácí násilí
Název práce v češtině: Domácí násilí
Název v anglickém jazyce: Domestic violence
Klíčová slova: domácí násilí, trestněprávní aspekty, stalking, trestní právo
Klíčová slova anglicky: domestic violence, criminal aspects, stalking, criminal law
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra trestního práva (22-KTP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 19.04.2012
Datum zadání: 19.04.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 19.04.2012
Datum a čas obhajoby: 12.03.2013 00:00
Místo konání obhajoby: PF UK
Datum odevzdání elektronické podoby:23.04.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:25.04.2012
Datum proběhlé obhajoby: 12.03.2013
Oponenti: doc. JUDr. Jana Tlapák Navrátilová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK