Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Rostlinná centra organizující mikrotubuly
Název práce v češtině: Rostlinná centra organizující mikrotubuly
Název v anglickém jazyce: Plant microtubule-organizing centers
Klíčová slova: mikrotubuly, MTOC, rostliny, evoluce, γ-tubulin, centrozom, SPB, bazální tělísko, blefaroplast
Klíčová slova anglicky: microtubules, MTOC, plants, evolution, γ-tubulin, centrosome, SPB, basal body, blepharoplast
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra experimentální biologie rostlin (31-130)
Vedoucí / školitel: RNDr. Kateřina Schwarzerová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 05.11.2013
Datum zadání: 23.12.2013
Datum odevzdání elektronické podoby:14.05.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:15.05.2014
Datum proběhlé obhajoby: 05.06.2014
Oponenti: RNDr. Lenka Libusová, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Literární rešerše. Cílem je zmapovat výskyt struktury centrozómu u buněk nižších a vyšších rostlin, a dále popsat rozdíly ve formování dělícího vřeténka (případně i dalších struktur ) v buňkách acentrozomálních (rostlinných) a centrozomálních (např. živočišných).
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK