Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Umělecká interpretace českých dějin v historické próze Aloise Jiráska
Název práce v češtině: Umělecká interpretace českých dějin v historické próze Aloise Jiráska
Název v anglickém jazyce: Art interpretation of Czech history in the historical prose by Alois Jirásek
Klíčová slova: Alois Jirásek, próza, historický román, interpretace české historie, Jiráskův styl
Klíčová slova anglicky: Alois Jirásek, prose, historical novel, interpretation of Czech history, Jirasek´s style
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav bohemistických studií (21-UBS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Zuzana Stárková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 13.04.2012
Datum zadání: 17.04.2012
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 22.05.2012
Datum a čas obhajoby: 10.09.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:25.07.2013
Datum proběhlé obhajoby: 10.09.2013
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Jana Dolenská
 
 
 
Zásady pro vypracování
Literárněhistorické zasazení tvorby A. Jiráska do tradice českého historického románu.
Uvedení dosavadních výkladů díla A. Jiráska.
Vlastní stanovení znaků způsobu zpodobování českých dějin A. Jiráskem (charakteristika jeho narativního stylu) na základě vybrané primární literatury.
Předběžná náplň práce:
Na základě literární analýzy dvou podstatných děl o období husitství (Proti všem, Temno) se autorka pokusí objasnit, jak ho Jirásek vykládá a co vlastně znamená Jiráskův styl. Jirásek se totiž po vytvoření Československa v roce 1918 stal oficiálním symbolem literatury nového státu, na něhož navazovali mladší autoři ideově, tematicky, i po stránce formální výstavby děl. Jiráskova autorita nezeslábla také v druhé polovině 20. st. a Jiráskův způsob literárního výkladu českých dějin byl ideologicky zneužit.
1. Úvod – A. Jirásek a tradice českého historického románu
2. Analýza stylu A. Jiráska na vybraných dílech a) Husitské období: Proti všem, b) Pobělohorská doba jako zánik husitství: Temno
3. Závěr – definování Jiráskova stylu
Seznam odborné literatury
Primární literatura:
1. Jirásek, A. Proti všem. Praha: Práce, 1987.
2. Jirásek, A. Temno. Praha: Československý spisovatel, 1985.

Sekundární literatura:
1. Dokoupil, B. Český historický román 1945–1965. Praha: Československý spisovatel 1987
2. Havránek, B. O dobovém zabarvení jazyka u Jiráska. In Alois Jirásek: sborník studií a vzpomínek na počest jeho 70. narozenin / poř. M. Hýsek, K. B. Mádl. Praha: Otto, 1921
3. Horálek, K. O jazyce literárních děl Aloise Jiráska. Praha: Orbis, 1953
4. Janáčková, J. Alois Jirásek. Praha: Melantrich 1987
5. Kleinschnitzová, F. Prameny „Temna“. In Alois Jirásek: sborník studií a vzpomínek na počest jeho 70. narozenin / poř. M. Hýsek, K. B. Mádl. Praha: Otto, 1921
6. Moldanová, D. České příběhy. Ústí nad Labem: Acta Universitatis Purkynianae, 2007
7. Nejedlý, Z. Čtyři studie o Al. Jiráskovi. Praha: Svoboda, 1951
8. Pešat, Z. Boj o Aloise Jiráska v zrcadle kritiky. Praha: Československý spisovatel, 1954
9. Pytlik, R. Sedmkrát o próze. Praha: Československý spisovatel 1978
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK