Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Prvý dodatek americké ústavy a vývoj jeho interpretace
Název práce v češtině: Prvý dodatek americké ústavy a vývoj jeho interpretace
Název v anglickém jazyce: First amendment to the US Constitution and the genesis of its interpretation
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra právních dějin (22-KPD)
Vedoucí / školitel: doc. JUDr. Radim Seltenreich
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 17.04.2007
Datum zadání: 17.04.2007
Datum a čas obhajoby: 17.04.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:17.04.2007
Datum proběhlé obhajoby: 17.04.2007
Oponenti: doc. JUDr. ICLic. Záboj Horák, LL.M., Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK