Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Bordeaux au XVIIIe siècle
Název práce v jazyce práce (francouzština): Bordeaux au XVIIIe siècle
Název práce v češtině: Historie Bordeaux v 18.století
Název v anglickém jazyce: History of Bordeaux in 18th century
Klíčová slova: Francie, Bordeaux, historie, 18. století, urbanismus, obyvatelstvo, obchod
Klíčová slova anglicky: France, Bordeaux, history, 18th century, urban planning, population, trade
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: francouzština
Ústav: Katedra francouzského jazyka a literatury (41-KFJL)
Vedoucí / školitel: Mgr. Jiří Jančík, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 11.04.2012
Datum zadání: 11.04.2012
Datum a čas obhajoby: 11.09.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:14.06.2012
Datum proběhlé obhajoby: 11.09.2012
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: Mgr. Tomáš Klinka, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK