Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Prohlášení viny a dohoda o vině a trestu
Název práce v češtině: Prohlášení viny a dohoda o vině a trestu
Název v anglickém jazyce: Guilty plea and plea barganinig
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra trestního práva (22-KTP)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 13.04.2007
Datum zadání: 13.04.2007
Datum a čas obhajoby: 07.11.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:05.03.2008
Datum odevzdání tištěné podoby:05.03.2008
Datum proběhlé obhajoby: 07.11.2008
Oponenti: prof. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D.
  JUDr. František Púry, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK