Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Právní problematika posuzování vlivů na životní prostředí
Název práce v češtině: Právní problematika posuzování vlivů na životní prostředí
Název v anglickém jazyce: Legal Regulation of the Environmental Impact Assessment
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra práva životního prostředí (22-KPZP)
Vedoucí / školitel: JUDr. Petra Humlíčková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 02.04.2012
Datum zadání: 24.04.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 24.01.2013
Datum a čas obhajoby: 24.01.2013 08:30
Místo konání obhajoby: 3. patro, místnost 338
Datum odevzdání elektronické podoby:03.01.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:03.01.2013
Datum proběhlé obhajoby: 24.01.2013
Oponenti: JUDr. Martina Franková, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK